Alamogordo Sports, Tularosa & Mescalero Apache updates